Zarządzenie Nr 1/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.UCHWAŁA Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 marca 2015 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/228/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bobowa na lata 2013 - 2020.