Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej
Ul. Rynek 21
38-350 Bobowa


tel. 0-18 351-44-56 fax. 0-18 353-06-27 e-mail: gops@bobowa.pl


Adres e-mail:
Temat:
Treć wiadomoci: